ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในตำบล (กองสาธารณสุขฯ)
  รายละเอียด :

ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในตำบล (กองสาธารณสุขฯ)

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 33 คน