ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การชำระภาษีที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง เเละภาษีป้าย ประจำปี 2565
  รายละเอียด :

 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565

- ชำระก่อนออกหนังสือเเจ้งเตือนการชำระภาษี ต้องชำระเบี้ยปรับ 10% บวกเงินเพิ่ม 1% ของค่าภาษีท่ค้าง
- ชำระภายในวันที่กำหนดไว้ในหนังสือเเจ้งเตือนการชำระภาษี ต้องชำระเบี้ยปรับ 20% บวกเงินเพิ่ม 1% ของค่าภาษีที่ค้าง
- ชำระเกินวันที่กำหนดไว้ในหนังสือเเจ้งเตือนการชำระภาษี ต้องชำระเบี้ยปรับ 40% บวกเงินเพิ่ม 1% ของค่าภาษีที่ค้าง
 
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 18 คน