ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง รายชื่อพนักงานส่วนตำบลผู้มีผลการประเมินการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 1)
  รายละเอียด :
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 20 คน