ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ : เปิดรับสมัคร สตรีและบุคคลทั่วไป เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ
  รายละเอียด :

 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา สังกัด กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดรับสมัคร สตรีและบุคคลทั่วไป มีอายุ 15 - 60 ปี เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ เรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ฝึกอาชีพดี มีอาชีพมั่นคง

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 15 คน