ข่าวผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/เด็กแรกเดิก
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อบต.ตาเซะ ประจำปีงบประมาณ 2566 ดาวน์โหลดเอกสาร
10
29 เม.ย. 2565
2 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของ อบต.ตาเซะ ประจำเดือนเมษายน 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
6
29 เม.ย. 2565
3 เรื่อง บัญชีรายชื่่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนเมษายน 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
7
29 เม.ย. 2565
4 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มีนาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
11
31 มี.ค. 2565
5 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีนาคม 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
10
31 มี.ค. 2565
6 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
31
01 มี.ค. 2565
7 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 256564 ดาวน์โหลดเอกสาร
32
01 มี.ค. 2565
8 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
29
01 มี.ค. 2565
9 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มกราคม 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
50
02 ก.พ. 2565
10 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำเดือน มกราคม 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
49
02 ก.พ. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7