ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลิเด็ง-ศาลาโต๊ะอิ หมู่ที่ 4 ตำบลตาเซะ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 646 เมตร หนา ดาวน์โหลดเอกสาร
3
19 พ.ค. 2565
2 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
09 พ.ค. 2565
3 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
27
05 เม.ย. 2565
4 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย (โดยวิธีคัดเลือก) ดาวน์โหลดเอกสาร
23
25 มี.ค. 2565
5 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในตำบล (กองสาธารณสุขฯ) ดาวน์โหลดเอกสาร
34
14 มี.ค. 2565
6 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างยางมะตอยสำเร็จรูป (กองช่าง) ดาวน์โหลดเอกสาร
30
10 มี.ค. 2565
7 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
37
03 มี.ค. 2565
8 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
66
03 ก.พ. 2565
9 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
90
04 ม.ค. 2565
10 ประกาศ อบต ตาเซะ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ (กองการศึกษา) ดาวน์โหลดเอกสาร
29
24 ธ.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56